FBT-Budva

O nama

O nama (5)

Utorak, 19 Juli 2016 15:56

O nama

Poštovani,

Veliko nam je zadovoljstvo što ste posjetili naš sajt. Mi smo akreditovali naš Fakultet za biznis u turizam u Budvi 15. novembra 2010 godine, a u okviru njega dva studijska programa: Osnovni akademski studijski program "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu", 180 ECTS i Postdiplomski specijalistički akademski studijski program "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu", 60 ECTS. Koristeći naše višedecenijsko iskustvo u turističkom menadžmentu u zemlji i inostranstvu i naše dugogodišnje akademsko iskustvo u visokoj edukaciji i naučnoistraživačkom radu za potrebe turizma (Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Fakultet za turizam u Baru, Fakultet za internacionalni hotelski i turistički menadžment u Miločeru), a poznajući sistem visoke turističke edukacije vodećih univerziteta u Evropi i Americi, napravili smo sintezu najboljeg domaćeg i internacionalnog iskustva i prakse i kreirali prestižne studije turizma i ugostiteljstva sa realnom ambicijom da uskoro postanu liderske u Regionu.

Pozitivne specifičnosti naših studija ogledaju se u slijedećih 7 tačaka:

 • Prvi studijski program hospitaliti menadžmenta (ugostiteljstvo, turistička rekreacija i zabava, turističke atrakcije, turističko posredovanje, turistička trgovina...) u CG i jedan od rijetkih u Regionu (Rochester Dubrovnik i Fakultet za turistički i ugostiteljski menadžment Opatija);
 • Predmeti operativnog karaktera (Teorija restorantskog servisa u I semestru, Ugostiteljske operacije i Priprema za internship u II semestru, Teorija proizvodnje i servisa hrane u III) osposobljavaju studente za vršenje praktičnih operacija u ugostiteljstvu i turizmu (recepcija, restoran, kuhinja, domaćinstvo...);
 • Obavezna radna honorisana praksa, naslonjena na stečena znanja i vještine iz praktičnih predmeta, u trajanju po 14 sedmica, obavlja se nakon II i nakon IV semestra, i predstavlja uslov za upis u naredne godine studija (drugu i treću);
 • Usko stručni predmeti se izučavaju u originalnom ambijentu (hotel, restoran, kuhinja, recepcija, domaćinstvo...) u renomiranim hotelima u Budvi (Maestral, Queen of Montenegro, Bellevue Iberostar, Montenegro Stars Group, Aman Sv. Stefan, Mediteran...), u kojima će obavljati obaveznu ljetnju praksu, odnosno preuzimati konkretna sezonska radna mjesta;
 • Predmeti iz oblasti operativnog menadžmenta se izučavaju na prve dvije godine, a iz oblasti strateškog menadžmenta na trećoj godini, i četvrtoj u okviru specijalističkih studija, uz primjenu metoda praktične simulacije;
 • Struktura i sadržina programa je potpuno usklađena sa vodećim međunarodnim programima iz oblasti hospitaliti i turističkog menadžmenta;
 • U programima se daje akcenat ne samo na sticanju teorijskih znanja, već i praktičnih vještina, kako da se ta znanja upotrijebe u praksi (tehnike izrade i prezentacije analiza, menadžerskih izvještaja, pojedinih ugovora i sl.).

Kroz naš višegodišnji rad na raznim fakultetima u Crnoj Gori imali smo zadovoljstvo da budemo svjedoci i mentori u sazrijevanju velikog broja naših studenata na osnovnim i akademskim studijama iz kog sastava je, uglavnom, regrutovana naša nastavnička kadrovska struktura, na čiji smo talenat, stečeno znanje i pedagoške vještine veoma ponosni. U sastav naše nastavnièke strukture je ušao i dio eminentnih i iskusnih profesora i stručnjaka iz turističke prakse, tako da možemo slobodno reći da smo uspjeli napraviti jedan jako dobar akademski spoj mladosti i iskustva. Konačno, zahvaljujući razumijevanju i izvrsnim strateškim vizijama budvanske Akademije znanja, dobili smo na korišćenje izrazito kvalitetan i savremeno opremljen nastavni, administrativni i prateći studentski prostor u namjenskoj unverzitetskoj zgradi u Budvi, metropoli crnogorskog turizma. Sa radošću spremni očekujemo naše studente na osnovnim i postdiplomskim studijama, koje ćemo pozvati prvim konkursom za upis u junu ove godine (2011 godine) i otvaramo ovaj sajt za predhodne komunikacije i preliminarne prijave.

Isto tako ostajemo otvoreni za saradnju i sa studentima sa drugih fakulteta za turizam ma gdje studirali, kao i za zainteresovane kandidate za druge oblike turističke edukacije (evropski kurs za turističke vodiče, kursevi menadžerske edukacije...). Naša akademska i istraživačka ekipa ostaje otvorena za saradnju na raznim projektima iz šire oblasti turizma za razne adresante i naručioce.

O svemu ovome naći ćete više informacija na našim stranicama.

Srdačno vas pozdravljamo.

Iskreno vaš, prof.dr Rade Ratković, Dekan

U Budvi, januara 2011 godine

Ponedeljak, 04 Mart 2013 12:08

Akta

By

 • Statut
 • Pravilnik o postupku i načinu ispitivanja i ocjenjivanja
 • Pravila studiranja na Osnovnim studijama
 • Bliža pravila studiranja na Postdiplomskim studijama
 • Pravilnik o Specijalističkom radu
 • Strategija razvoja  
 • Strategija obezbjeđenja kvaliteta 
Četvrtak, 20 Decembar 2012 15:27

Biblioteka

U okviru Univerzitetskog centra "Akademija znanja" organizovana je  Gradska biblioteka u kojoj je i sektor stručnih knjiga Fakulteta za biznis i turizam, Budva. Radi se o kompletu klasične i elektronske literature, prema programima Fakulteta, koji broji oko 300 jedinica. U sastavu biblioteke je i čitaonica, gdje studenti mogu koristiti raspoloživu literaturu.
Četvrtak, 20 Decembar 2012 15:10

Akademski kodeks

Etički kodeks Fakulteta je skup načela iz područja morala i profesionalne etike kao smjernica za profesionalni rad i javno djelovanje svih članova fakultetske zajednice (studenti, nastavnici, saradnici, administracija, menadžment). Svim članovima/članicama fakultetske zajednice jamči se djelovanje u skladu sa sposobnostima i sloboda u stepenu u kojem ne ograničavaju slobodu drugih osoba. Svi članovi/članice fakultetske zajednice u obavljanju svoje djelatnosti dužni su čuvati ugled i dostojanstvo svoje profesije i Fakulteta kao cjeline, te su dužni odgovorno i etički se odnositi prema drugim članovima/članicama fakultetske zajednice. Fakultet sve članove/članice fakultetske zajednice upoznaje s Etičkim kodeksom. Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava neetično ponašanje.
Četvrtak, 20 Decembar 2012 13:39

Nastavni kadar

 • Akademik, prof.dr Miljan Radović, Beograd 
 • prof.dr Rade Ratković, Budva 
 • prof.dr Vidoje Vujić, Opatija
 • prof.dr Luka Filipović, Budva, Beograd 
 • prof. dr Momir Dragašević, Podgorica 
 • dr Miroslav Dragićević, Zagreb
 • dr Sanja Čižmar, Zagreb
 • prof.dr Ljubomir Pejović, Podgorica
 • prof.dr Ivo Županović, Kotor 
 • prof.dr Ivo Armenko, Budva 
 • prof.dr Zoran Todorović, Podgorica 
 • prof.dr Maria Popović, Bar
 • doc.dr Nikola Vukčević, Tivat
 • doc.dr Maksut Hadžibrahimović, Ulcinj
 • prof.dr Lidija Zec, Podgorica 
 • mr Olivera Popović, Podgorica 
 • mr Ljiljana Pjerotić, Budva
 • mr Irena Koprivica, Budva 
 • mr Gordana Mušura, Budva 
 • mr Slavica Asanović, Budva
 • doc.dr Iva Bulatović, Podgorica
 • Ljiljana Krgović, Budva
 • Milica Šoć, Budva
 • Bojana Rucović, Budva
Vi ste ovde: Home Nastava Ankete O nama