FBT-Budva

Kurs za menadžment hotelskog domaćinstva

Cilj kursa je da se budući zapošljenici u hospitaliti industriji osposobe za menadžment domaćinstva u objektima koji pružaju uslugu smještaja; ciljna grupa nijesu samo svršeni srednjoškolci odgovarajućeg usmjerenja ili praktičnog iskustva, već i studenti i alumni kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada.

Po završetku ovog kursa kandidati su spremni da obavljaju slijedeća radna mjesta: Menadžer domaćinstva, glavna domaćica, menadžer vešeraja, nadzornik domaćinstva, kao i mjesta pomoćnika menadžera na svim nabrojanim pozicijama.

Više informacija na flajeru u prilogu.

 

Vi ste ovde: Home Karijerni Centar Kurs za menadžment hotelskog domaćinstva