FBT-Budva

Kurs za menadžment hrane i pića

Cilj kursa je da se budući zapošljenici u hospitaliti industriji osposobe za menadžment u objektima koji pružaju usluge hrane i pića; ciljna grupa nijesu samo svršeni srednjoškolci odgovarajućeg usmjerenja ili praktičnog iskustva, već i studenti i alumni kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada.

Po završetku ovog kursa kandidati su spremni da obavljaju slijedeća radna mjesta: Menadžer restorana, menadžer barova, menadžer F&B sektora u hotelu i menadžer drugih objekata gdje se servira hrana i piće, kao i mjesta pomoćnika menadžera u svim nabrojanim vrstama objekata.

Više informacija na flajeru u prilogu.

 

Vi ste ovde: Home Karijerni Centar Kurs za menadžment hrane i pića