FBT-Budva

Akademski kodeks

Etički kodeks Fakulteta je skup načela iz područja morala i profesionalne etike kao smjernica za profesionalni rad i javno djelovanje svih članova fakultetske zajednice (studenti, nastavnici, saradnici, administracija, menadžment). Svim članovima/članicama fakultetske zajednice jamči se djelovanje u skladu sa sposobnostima i sloboda u stepenu u kojem ne ograničavaju slobodu drugih osoba. Svi članovi/članice fakultetske zajednice u obavljanju svoje djelatnosti dužni su čuvati ugled i dostojanstvo svoje profesije i Fakulteta kao cjeline, te su dužni odgovorno i etički se odnositi prema drugim članovima/članicama fakultetske zajednice. Fakultet sve članove/članice fakultetske zajednice upoznaje s Etičkim kodeksom. Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava neetično ponašanje.
Vi ste ovde: Home O nama Akademski kodeks