FBT-Budva

Nastavni kadar

 • Akademik, prof.dr Miljan Radović, Beograd 
 • prof.dr Rade Ratković, Budva 
 • prof.dr Vidoje Vujić, Opatija
 • prof.dr Luka Filipović, Budva, Beograd 
 • prof. dr Momir Dragašević, Podgorica 
 • dr Miroslav Dragićević, Zagreb
 • dr Sanja Čižmar, Zagreb
 • prof.dr Ljubomir Pejović, Podgorica
 • prof.dr Ivo Županović, Kotor 
 • prof.dr Ivo Armenko, Budva 
 • prof.dr Zoran Todorović, Podgorica 
 • prof.dr Maria Popović, Bar
 • doc.dr Nikola Vukčević, Tivat
 • doc.dr Maksut Hadžibrahimović, Ulcinj
 • prof.dr Lidija Zec, Podgorica 
 • mr Olivera Blagojević, Podgorica 
 • mr Ljiljana Pjerotić, Budva
 • mr Irena Koprivica, Budva 
 • mr Gordana Mušura, Budva 
 • mr Slavica Asanović, Budva
 • doc.dr Iva Bulatović, Podgorica
 • Ljiljana Krgović, Budva
 • Milica Šoć, Budva
 • Bojana Rucović, Budva
Vi ste ovde: Home O nama Nastavni kadar